Gói thầu: Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT – Dự án Xây dựng cống hộp Lê Công Phép, phường An Lạc

Gói thầu: Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT – Kế hoạch đấu thầu: Dự án Xây dựng cống hộp Lê Công Phép, phường An Lạc. Cơ quan ban hành: UBND Quận Bình Tân

05
Quý I/2009
từ khi ký HĐ đến khi có QĐ phê duyệt KQĐT
Giá gói thầu:
 • 28.187.812 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn\r’]
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự án Xây dựng cống hộp Lê Công Phép, phường An Lạc