Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp thiết bị cho Dự án Nâng cấp thiết bị, tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học và đào tạo theo hướng tổng hợp các hợp chất có hoạt tính sinh học cho Khoa Hoá học

Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp thiết bị cho Dự án Nâng cấp thiết bị, tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học và đào tạo theo hướng tổng hợp các hợp chất có hoạt tính sinh học cho Khoa Hoá học

Tên dự án:Nâng cấp thiết bị, tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học và đào tạo theo hướng tổng hợp các hợp chất có hoạt tính sinh học cho Khoa Hoá học
Tên gói thầu:Cung cấp thiết bị cho Dự án Nâng cấp thiết bị, tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học và đào tạo theo hướng tổng hợp các hợp chất có hoạt tính sinh học cho Khoa Hoá học
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng Khoa học Công nghệ (P.306E) Nhà T9, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
10/11/2008 đến 25/11/2008
1.000.000 (VND)
25/11/2008 09:00
25/11/2008 09:00