Thông báo mời thầu: Gói thầu số 1 – Cung cấp hệ thống sắc ký lỏng khối phổ độ phân giải cao

Thông báo mời thầu: Gói thầu số 1 – Cung cấp hệ thống sắc ký lỏng khối phổ độ phân giải cao

Tên dự án:Đầu tư chiều sâu trang thiết bị, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng công nghệ cho phòng thí nghiệm hoá dược
Tên gói thầu:Gói thầu số 1 – Cung cấp hệ thống sắc ký lỏng khối phổ độ phân giải cao
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng Khoa học Công nghệ (P.306E) Nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
14/11/2008 đến 28/11/2008
1.000.000 (VND)
28/11/2008 09:00
28/11/2008 09:00