Cung cấp vật tư, phụ kiện và thi công xây Thi công xây lắp Khu nhà quản lý vận hành nhà máy thủy điện Sông Bung 4

Cung cấp vật tư, phụ kiện và thi công xây Thi công xây lắp Khu nhà quản lý vận hành nhà máy thủy điện Sông Bung 4. Cơ quan ban hành: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Số hiệu:660/QĐ-EVN-HĐQT
Ngày ban hành:07/08/2007
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Số hiệu:709/QĐ-EVN
Ngày ban hành:16/12/2008
Loại dự án:Dự án nhóm A
Ngành:Điện
Nguồn vốn:ADB , Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam ,
Tổng mức đầu tư:
 • 4.254.610.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu đợt 4 (5 gói thầu)


  Kế hoạch đấu thầu hệ thống cấp điện thi công và khu nhà quản lý vận hành thuộc dự án thủy điện Sông Bung 4
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số 1 (ĐTC-01)Gói thầu số 1 (ĐTC-01): Cung cấp vật tư, phụ kiện và thi công xây lắp đường dây cấp điện thi công phần trục chính 110kV đoạn 1 (từ điểm đấu nối vào TBA Thạnh Mỹ đến vị trí G20)
 • 24.127.000.000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n c\xe1\xbb\xa7a t\xe1\xba\xadp \xc4\x91o\xc3\xa0n \xc4\x90i\xe1\xbb\x87n l\xe1\xbb\xb1c Vi\xe1\xbb\x87t Nam\r’]Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2008Theo đơn giá 12 tháng
  Gói thầu số 2 (ĐTC-02)Gói thầu số 2 (ĐTC-02): Cung cấp vật tư, phụ kiện và thi công xây lắp đường dây cấp điện thi công phần trục chính 110kV đoạn 2 (từ G20 đến điểm cuối)
 • 23.765.000.000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n c\xe1\xbb\xa7a t\xe1\xba\xadp \xc4\x91o\xc3\xa0n \xc4\x90i\xe1\xbb\x87n l\xe1\xbb\xb1c Vi\xe1\xbb\x87t Nam\r’]Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2008Theo đơn giá 12 tháng
  Gói thầu số 3 (ĐTC-03)Gói thầu số 3 (ĐTC-03): Cung cấp vật tư, phụ kiện và thi công xây lắp đường dây cấp điện thi công phần nhánh rẽ 35kV và các trạm biến áp phụ tải
 • 22.702.000.000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n c\xe1\xbb\xa7a t\xe1\xba\xadp \xc4\x91o\xc3\xa0n \xc4\x90i\xe1\xbb\x87n l\xe1\xbb\xb1c Vi\xe1\xbb\x87t Nam\r’]Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2008Theo đơn giá 12 tháng
  Gói thầu số 1 (NVH-01)Gói thầu số 1 (NVH-01): Thi công xây lắp Khu nhà quản lý vận hành nhà máy thủy điện Sông Bung 4
 • 19.236.000.000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n c\xe1\xbb\xa7a t\xe1\xba\xadp \xc4\x91o\xc3\xa0n \xc4\x90i\xe1\xbb\x87n l\xe1\xbb\xb1c Vi\xe1\xbb\x87t Nam\r’]Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2008Theo đơn giá 12 tháng
  Gói thầu số 2 (NVH-02)Gói thầu số 2 (NVH-02): Cung cấp thiết bị và dụng cụ nội thất Khu nhà quản lý vận hành nhà máy thủy điện Sông Bung 4
 • 1.005.000.000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n c\xe1\xbb\xa7a t\xe1\xba\xadp \xc4\x91o\xc3\xa0n \xc4\x90i\xe1\xbb\x87n l\xe1\xbb\xb1c Vi\xe1\xbb\x87t Nam\r’]Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2009Theo đơn giá 3 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:254
  Ngày xuất bản19/12/2008