Gói thầu: Gói thầu số 2 (ĐTC-02): Cung cấp vật tư, phụ kiện và thi công xây lắp đường dây cấp điện thi công phần trục chính 110kV đoạn 2 (từ G20 đến điểm cuối) – Kế hoạ

Gói thầu: Gói thầu số 2 (ĐTC-02): Cung cấp vật tư, phụ kiện và thi công xây lắp đường dây cấp điện thi công phần trục chính 110kV đoạn 2 (từ G20 đến điểm cuối) – . Cơ quan ban hành: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Gói thầu số 2 (ĐTC-02)
Quý IV/2008
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 23.765.000.000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n c\xe1\xbb\xa7a t\xe1\xba\xadp \xc4\x91o\xc3\xa0n \xc4\x90i\xe1\xbb\x87n l\xe1\xbb\xb1c Vi\xe1\xbb\x87t Nam\r’]
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu đợt 4