Gói thầu: Gói thầu số 3 (ĐTC-03): Cung cấp vật tư, phụ kiện và thi công xây lắp đường dây cấp điện thi công phần nhánh rẽ 35kV và các trạm biến áp phụ tải – Kế hoạch đấ

Gói thầu: Gói thầu số 3 (ĐTC-03): Cung cấp vật tư, phụ kiện và thi công xây lắp đường dây cấp điện thi công phần nhánh rẽ 35kV và các trạm biến áp phụ tải. Cơ quan ban hành: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Gói thầu số 3 (ĐTC-03)
Quý IV/2008
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 22.702.000.000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n c\xe1\xbb\xa7a t\xe1\xba\xadp \xc4\x91o\xc3\xa0n \xc4\x90i\xe1\xbb\x87n l\xe1\xbb\xb1c Vi\xe1\xbb\x87t Nam\r’]
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu đợt 4