Gói thầu: Cung cấp thiết bị tin học cho VPĐKQSDĐ cấp tỉnh, huyện – 18 tháng đầu Dự án VLAP cấp Trung ương

Gói thầu: Cung cấp thiết bị tin học cho VPĐKQSDĐ cấp tỉnh, huyện – Kế hoạch đấu thầu 18 tháng đầu Dự án VLAP cấp Trung ương. Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường

G-002(a, b, c)
Q2/2009
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 63312660000 (VND)
 • [‘IDA\r’]
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu 18 tháng đầu Dự án VLAP cấp Trung ương