Gói thầu: Cung cấp thiết bị tin học cho Ban quản lý Dự án VLAP Trung ương và nhóm nâng cấp phần mềm ViLIS – 18 tháng đầu Dự án VLAP cấp Trung ương

Gói thầu: Cung cấp thiết bị tin học cho Ban quản lý Dự án VLAP Trung ương và nhóm nâng cấp phần mềm ViLIS – Kế hoạch đấu thầu 18 tháng đầu Dự án VLAP cấp Trung ương. Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường

G-008
Q4/2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 1166900000 (VND)
 • [‘IDA\r’]
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu 18 tháng đầu Dự án VLAP cấp Trung ương