Gói thầu: Phát sóng chương trình trên truyền hình – 18 tháng đầu Dự án VLAP cấp Trung ương

Gói thầu: Phát sóng chương trình trên truyền hình – Kế hoạch đấu thầu 18 tháng đầu Dự án VLAP cấp Trung ương. Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường

C-013
Q3/2009
150 ngày
Giá gói thầu:
 • 1667000000 (VND)
 • [‘IDA\r’]
  * Mua sắm đặc biệt
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu 18 tháng đầu Dự án VLAP cấp Trung ương