Thông báo mời thầu Gói thầu Xây lắp Mở rộng sở chỉ huy quân sự của Ban chỉ huy quân sự huyện Dĩ An tỉnh Bình Dương

Thông báo mời thầu Gói thầu Xây lắp Mở rộng sở chỉ huy quân sự của Ban chỉ huy quân sự huyện Dĩ An tỉnh Bình Dương

Tên dự án:Mở rộng sở chỉ huy quân sự của Ban chỉ huy quân sự huyện Dĩ An tỉnh Bình Dương
Tên gói thầu:Gói thầu Xây lắp Mở rộng sở chỉ huy quân sự của Ban chỉ huy quân sự huyện Dĩ An tỉnh Bình Dương
Nguồn vốn:Vốn Ngân sách tỉnh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Công ty CP tư vấn và Xây dựng tổng hợp Bình Dương số 07 đường Cách Mạng Tháng 8, TX Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện thoại: 0650.3825923-3822004 Fax: 0650.3811078
17/11/2008 đến 03/12/2008
1.000.000 (VND)
03/12/2008 09:00
03/12/2008 09:00