Gói thầu: Chuyên gia cao cấp trong nước – 18 tháng đầu Dự án VLAP cấp Trung ương

Gói thầu: Chuyên gia cao cấp trong nước – Kế hoạch đấu thầu 18 tháng đầu Dự án VLAP cấp Trung ương. Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường

C-017
Q1/2009
30 tháng
Giá gói thầu:
 • 600000000 (VND)
 • [‘IDA\r’]
  * Mua sắm đặc biệt
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo thời gian


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu 18 tháng đầu Dự án VLAP cấp Trung ương