Gói thầu: Chuyên gia đấu thầu – 18 tháng đầu Dự án VLAP cấp Trung ương

Gói thầu: Chuyên gia đấu thầu – Kế hoạch đấu thầu 18 tháng đầu Dự án VLAP cấp Trung ương. Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường

C-018
Q1/2009
60 tháng
Giá gói thầu:
 • 1000000000 (VND)
 • [‘IDA\r’]
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo thời gian


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu 18 tháng đầu Dự án VLAP cấp Trung ương