Gói thầu: Chuyên gia thiết lập hệ thống MIS/M-E – 18 tháng đầu Dự án VLAP cấp Trung ương

Gói thầu: Chuyên gia thiết lập hệ thống MIS/M-E – Kế hoạch đấu thầu 18 tháng đầu Dự án VLAP cấp Trung ương. Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường

C-021
Q1/2009
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 1500000000 (VND)
 • [‘IDA\r’]
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu 18 tháng đầu Dự án VLAP cấp Trung ương