Gói thầu: Kiểm toán tài chính – 18 tháng đầu Dự án VLAP cấp Trung ương

Gói thầu: Kiểm toán tài chính – Kế hoạch đấu thầu 18 tháng đầu Dự án VLAP cấp Trung ương. Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường

C-023
Q2/2009
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 300000000 (VND)
 • [‘IDA\r’]
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu 18 tháng đầu Dự án VLAP cấp Trung ương