Gói thầu: Giám sát kỹ thuật độc lập – 18 tháng đầu Dự án VLAP cấp Trung ương

Gói thầu: Giám sát kỹ thuật độc lập – Kế hoạch đấu thầu 18 tháng đầu Dự án VLAP cấp Trung ương. Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường

C-024
Q2/2009
Xác định sau
Giá gói thầu:
 • 4667600000 (VND)
 • [‘IDA\r’]
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu 18 tháng đầu Dự án VLAP cấp Trung ương