Gói thầu: Các nghiên cứu phát triển chính sách (3 nghiên cứu) – 18 tháng đầu Dự án VLAP cấp Trung ương

Gói thầu: Các nghiên cứu phát triển chính sách (3 nghiên cứu) – Kế hoạch đấu thầu 18 tháng đầu Dự án VLAP cấp Trung ương. Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường

C-025
Q1/2008
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 4800000000 (VND)
 • [‘IDA\r’]
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu 18 tháng đầu Dự án VLAP cấp Trung ương