Đường Dưỡng Điềm- Bình Trưng huyện Châu Thành

Kế hoạch đấu thầu: Đường Dưỡng Điềm- Bình Trưng huyện Châu Thành. Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tiền Giang

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: số 3839/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 10/10/2007
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: số 7161/UBND-CN
Ngày ban hành: 17/12/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Vốn Ngân sách tỉnh ,
Tổng mức đầu tư:
 • 1.296.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Đường Dưỡng Điềm- Bình Trưng huyện Châu Thành (6 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công
 • 4.485.505 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch t\xe1\xbb\x89nh\r’] Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  2 Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công
 • 39.947.980 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch t\xe1\xbb\x89nh\r’] Tự thực hiện , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm 240 ngày
  3 Quản lý dự án
 • 34.771.099 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch t\xe1\xbb\x89nh\r’] Tự thực hiện , Trong nước, Không sơ tuyển QUý IV/2008Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ dự án
  4 Kiểm toán
 • 10.960.872 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch t\xe1\xbb\x89nh\r’] Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo tỷ lệ phần trăm 90 ngày
  5 Bảo hiểm
 • 6.745.121 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch t\xe1\xbb\x89nh\r’] Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008Trọn gói Theo tiến độ thi công
  6 Thi công xây dựng
 • 1.686.280.274 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch t\xe1\xbb\x89nh\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008Theo đơn giá 240 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 254
  Ngày xuất bản 19/12/2008