Trường mầm non Sơn Ca 15 – quận Phú Nhuận

Kế hoạch đấu thầu: Trường mầm non Sơn Ca 15 – quận Phú Nhuận. Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận
Số hiệu: 1144/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 28/11/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận
Số hiệu: 1224/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 17/12/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách quận ,
Tổng mức đầu tư:
 • 7.637.635.757(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trường mầm non Sơn Ca 15 – quận Phú Nhuận (10 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Lập dự án đầu tư
 • 45.796.119 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008-2009Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  02 Khảo sát địa chất
 • 97.953.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển 2008-2009Trọn gói 27 ngày
  03 Lập TKKT và dự toán
 • 219.579.633 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển 2008-2009Theo tỷ lệ phần trăm 90 ngày
  04 Thẩm tra TKKT và dự toán
 • 25.181.150 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển 2008-2009Trọn gói 15 ngày
  05 Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu Xây lắp
 • 23.032.359 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển 2008-2009Trọn gói 90 ngày
  06 Xây lắp
 • 6.782.123.207 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 2008-2009Theo đơn giá 360 ngày
  07 Tư vấn giám sát
 • 160.890.764 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển 2008-2009Theo tỷ lệ phần trăm 360 ngày
  08 Kiễm định, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình.
 • 56.311.768 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển 2008-2009Theo tỷ lệ phần trăm 360 ngày
  09 Kiểm toán, quyết toán dự án hoàn thành
 • 34.903.029 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển 2008-2009Trọn gói 30 ngày
  10 Bảo hiểm công trình
 • 14.437.193 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển 2008-2009Trọn gói 720 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 254
  Ngày xuất bản 19/12/2008