Dự án Xây dựng cống hộp Lê Công Phép, phường An Lạc

Kế hoạch đấu thầu: Dự án Xây dựng cống hộp Lê Công Phép, phường An Lạc. Cơ quan ban hành: UBND Quận Bình Tân

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND Quận Bình Tân
Số hiệu: 15635/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 24/10/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND Quận Bình Tân
Số hiệu: 16472/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 12/11/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Ngân sách quận ,
Tổng mức đầu tư:
 • 16.551.207.899(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Dự án Xây dựng cống hộp Lê Công Phép, phường An Lạc (10 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Chi phí khảo sát lập TKBVTC
 • 81.323.653 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn\r’] Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  02 Chi phí thiết kế BVTC
 • 215.489.834 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn\r’] Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008Theo tỷ lệ phần trăm 90 ngày
  03 Chi phí thẩm tra thiết kế BVTC
 • 13.821.823 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn\r’] Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  04 Chi phí thẩm tra dự toán
 • 13.386.490 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn\r’] Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  05 Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT
 • 28.187.812 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn\r’] Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm từ khi ký HĐ đến khi có QĐ phê duyệt KQĐT
  06 Chi phí GS thi công xây lắp
 • 179.901.361 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn\r’] Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm 150 ngày
  07 Chi phí kiểm toán
 • 58.988.505 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn\r’] Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  08 Chi phí bảo hiểm xây lắp
 • 42.319.809 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn\r’] Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm 150 ngày
  09 Chi phí xây lắp + ĐBGT
 • 11.037.162.012 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn\r’] Đấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo đơn giá 150 ngày
  10 Chi phí di dời công trình HTKT, GPMB
 • 3.000.000.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn\r’] Đấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo đơn giá 150 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 254
  Ngày xuất bản 19/12/2008