18 tháng đầu Dự án VLAP cấp Trung ương

Kế hoạch đấu thầu 18 tháng đầu Dự án VLAP cấp Trung ương. Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số hiệu: 236/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành: 05/02/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số hiệu: 2627/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành: 17/12/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Môi trường
Nguồn vốn: IDA , Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 100000000(USD)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu 18 tháng đầu Dự án VLAP cấp Trung ương (25 gói thầu)


  Kế hoạch đấu thầu 18 tháng đầu của Dự án VLAP
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  G-001(a,b) (a) Cung cấp thiết bị GPS cho các VPĐKQSDĐ cấp tỉnh; (b) Cung cấp thiết bị toàn đạc điện tử cho các VPĐKQSDĐ cấp tỉnh và huyện
 • 28672400000 (VND)
 • [‘IDA\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Không sơ tuyển Q2/2009Trọn gói 90 ngày
  G-002(a, b, c) Cung cấp thiết bị tin học cho VPĐKQSDĐ cấp tỉnh, huyện
 • 63312660000 (VND)
 • [‘IDA\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Không sơ tuyển Q2/2009Trọn gói 90 ngày
  G-003 Cung cấp phần mềm gốc cho cấp tỉnh (phần mềm GIS và phần mềm hệ quản trị cơ sở dữ liệu)
 • 6617990000 (VND)
 • [‘IDA\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Không sơ tuyển Q2/2009Trọn gói 60 ngày
  G-004 Phát hành pano và tờ rơi nâng cao nhận thức cộng đồng
 • 416750000 (VND)
 • [‘IDA\r’] Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Q1/2009Trọn gói 60 ngày
  G-005 Phân phát tờ rơi nâng cao nhận thức cộng đồng
 • 50000000 (VND)
 • [‘IDA\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Q1/2009Trọn gói 30 ngày
  G-006 Phát hành cẩm nang quản lý đất tiếng Việt
 • 380000000 (VND)
 • [‘IDA\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Q4/2009Trọn gói 60 ngày
  G-007 Cung cấp đồ đạc cho phòng làm việc cho CPMU
 • 200000000 (VND)
 • [‘IDA\r’] Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Q4/2008Trọn gói 30 ngày
  G-008 Cung cấp thiết bị tin học cho Ban quản lý Dự án VLAP Trung ương và nhóm nâng cấp phần mềm ViLIS
 • 1166900000 (VND)
 • [‘IDA\r’] Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Q4/2008Trọn gói 60 ngày
  G-009 Cung cấp phương tiện đi lại cho các Ban quản lý Dự án VLAP
 • 9168500000 (VND)
 • [‘IDA\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Không sơ tuyển Q4/2008Trọn gói 90 ngày
  G-010 Thiết lập hệ thống phần mềm hệ thống thông tin quản lý (MIS)
 • 350000000 (VND)
 • [‘IDA\r’] Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Q4/2009Trọn gói 90 ngày
  G-011 Nâng cấp phần mềm ViLIS 2.0
 • 1166900000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Q4/2009Trọn gói 120 ngày
  C-012 Thiết kế và xuất bản chương trình Video, audio nâng cao nhận thức cộng đồng
 • 366740000 (VND)
 • [‘IDA\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Q2/2009Trọn gói 60 ngày
  C-013 Phát sóng chương trình trên truyền hình
 • 1667000000 (VND)
 • [‘IDA\r’] Một túi hồ sơMua sắm đặc biệt , Trong nước, Không sơ tuyển Q3/2009Trọn gói 150 ngày
  C-014 Dịch tài liệu ra tiếng dân tộc
 • 100000000 (VND)
 • [‘IDA\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Q3/2009Trọn gói 60 ngày
  C-015 Thiết kế CD, website, biên tập nội dung, cập nhật nội dung
 • 233380000 (VND)
 • [‘IDA\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Q2/2009Trọn gói 60 ngày
  C-016 Hỗ trợ kỹ thuật (Quản lý dự án; Phát triển chuẩn dữ liệu; Cơ sở hạ tầng không gian; Chuẩn dịch vụ đăng ký đất; Xuất bản tài liệu tuyên truyền; Đánh giá giữa kỳ; Đánh giá cuối kỳ)
 • 21337600000 (VND)
 • [‘IDA\r’] Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Không sơ tuyển Q2/2009Trọn gói Theo từng vị trí
  C-017 Chuyên gia cao cấp trong nước
 • 600000000 (VND)
 • [‘IDA\r’] Một túi hồ sơMua sắm đặc biệt , Trong nước, Không sơ tuyển Q1/2009Theo thời gian 30 tháng
  C-018 Chuyên gia đấu thầu
 • 1000000000 (VND)
 • [‘IDA\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Q1/2009Theo thời gian 60 tháng
  C-019 Chuyên gia quản lý tài chính
 • 1000000000 (VND)
 • [‘IDA\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Q1/2009Theo thời gian 60 tháng
  C-020 Cán bộ hành chính; cán bộ phiên dịch
 • 600000000 (VND)
 • [‘IDA\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Q4/2008Theo thời gian 60 tháng
  C-021 Chuyên gia thiết lập hệ thống MIS/M&E
 • 1500000000 (VND)
 • [‘IDA\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Không sơ tuyển Q1/2009Trọn gói 90 ngày
  C-022 Nghiên cứu tác động đặc biệt
 • 3000000000 (VND)
 • [‘IDA\r’] Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Không sơ tuyển Q4/2009Trọn gói 120 ngày
  C-023 Kiểm toán tài chính
 • 300000000 (VND)
 • [‘IDA\r’] Hai túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Q2/2009Trọn gói 60 ngày
  C-024 Giám sát kỹ thuật độc lập
 • 4667600000 (VND)
 • [‘IDA\r’] Đấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Không sơ tuyển Q2/2009Trọn gói Xác định sau
  C-025 Các nghiên cứu phát triển chính sách (3 nghiên cứu)
 • 4800000000 (VND)
 • [‘IDA\r’] Đấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Q1/2008Trọn gói 12 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 254
  Ngày xuất bản 19/12/2008