Đường vào trung tâm Giáo dục Lao động tỉnh Tiền Giang

Kế hoạch đấu thầu: Đường vào trung tâm Giáo dục Lao động tỉnh Tiền Giang. Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tiền Giang

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: số 2990/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20/08/2007
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: số 7133/UBND-CN
Ngày ban hành: 16/12/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Vốn Ngân sách tỉnh ,
Tổng mức đầu tư:
 • 3.144.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Đường vào trung tâm Giáo dục Lao động tỉnh Tiền Giang (6 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công và lắp đặt thiết bị
 • 10.626.300 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch t\xe1\xbb\x89nh\r’] Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển quý IV/2008Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  2 Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị
 • 94.637.987 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch t\xe1\xbb\x89nh\r’] Tự thực hiện , Trong nước, Không sơ tuyển quý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thi công
  3 Quản lý dự án
 • 82.373.799 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch t\xe1\xbb\x89nh\r’] Tự thực hiện , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thi công
  4 Kiểm toán
 • 32.965.819 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch t\xe1\xbb\x89nh\r’] Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo tỷ lệ phần trăm 90 ngày
  5 Bảo hiểm
 • 7.989.699 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch t\xe1\xbb\x89nh\r’] Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008Trọn gói Theo tiến độ thi công
  6 Thi công xây dựng
 • 3.994.849.592 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch t\xe1\xbb\x89nh\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008Theo đơn giá 300 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 256
  Ngày xuất bản 23/12/2008