Gói thầu: Kiểm toán – Đường vào trung tâm Giáo dục Lao động tỉnh Tiền Giang

Gói thầu: Kiểm toán – Kế hoạch đấu thầu: Đường vào trung tâm Giáo dục Lao động tỉnh Tiền Giang. Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tiền Giang

4
Quý III/2009
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 32.965.819 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch t\xe1\xbb\x89nh\r’]
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đường vào trung tâm Giáo dục Lao động tỉnh Tiền Giang