Mời thầu Dự án Trung tâm Truyền máu khu vực Huế

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Trung tâm Truyền máu khu vực Huế. Tên gói thầu: 05-2007-KVII. Nguồn vốn: 90% vốn vay Ngân hàng Thế giới; 10% vốn đối ứng Chính phủ Việt Nam.

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Trung tâm Truyền máu khu vực Huế

Tên dự án: Dự án Trung tâm Truyền máu khu vực Huế.

Tên gói thầu: 05-2007-KVII

Nguồn vốn: 90% vốn vay Ngân hàng Thế giới; 10% vốn đối ứng Chính phủ Việt Nam.

Hình thức đấu thầu: Ðấu thầu rộng rãi trong nước.

Bán hồ sơ mời thầu từ: 8 giờ ngày 20-11 đến trước 8 giờ ngày 5-12-2008 (trong giờ hành chính).

Ðịa điểm bán hồ sơ mời thầu (HSMT): Ban Quản lý dự án Trung tâm Truyền máu khu vực Huế, địa chỉ 16 Lê Lợi, thành phố Huế, điện thoại: 054.3827187 – Fax: 054.3829927 (trong giờ hành chính).

Giá bán một bộ HSMT: 500.000 VNÐ (Năm trăm nghìn đồng).

Ðịa điểm nhận hồ sơ dự thầu (HSDT): Ban Quản lý dự án Trung tâm Truyền máu khu vực Huế, địa chỉ 16 Lê Lợi, thành phố Huế.

Ðóng thầu: 8 giờ ngày 5-12-2008.

Bảo đảm dự thầu: 46.000.000 VNÐ; hình thức bảo đảm dự thầu: bảo lãnh của Ngân hàng.

HSDT sẽ mở công khai ngay sau: 8 giờ ngày 5-12-2008 tại Ban Quản lý dự án Trung tâm Truyền máu khu vực Huế – Bệnh viện T.Ư Huế.

Ban quản lý dự án Trung tâm Truyền máu khu vực Huế kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm trên.