Dự án Đài kiểm soát không lưu – Cảng Hàng không Cần Thơ

Kế hoạch đấu thầu: Dự án Đài kiểm soát không lưu – Cảng Hàng không Cần Thơ. Cơ quan ban hành: Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam
Số hiệu: 2319/QĐ-QLB
Ngày ban hành: 11/11/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam
Số hiệu: 2319/QĐ-QLB
Ngày ban hành: 11/11/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Hàng không
Nguồn vốn: Vốn tự có ,
Tổng mức đầu tư:
 • 44.849.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Dự án “Đài kiểm soát không lưu – Cảng Hàng không Cần Thơ” (14 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Thiết kế bản vẽ thi công – lập dự toán công trình “Xây dựng Đài KSKL và các hạng mục phụ trợ”
 • 1.050.334.141 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n t\xe1\xbb\xb1 c\xc3\xb3\r’] Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2008Trọn gói Quý IV/2008 – Quý I/2009
  02 Thiết kế bản vẽ thi công – lập dự toán hạng mục công trình “Đường điện trung thế – Đài KSKL Cần Thơ”
 • 24.820.488 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n t\xe1\xbb\xb1 c\xc3\xb3\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008Trọn gói Quý I/2009
  03 Thẩm tra bản vẽ thi công, dự toán và tổng dự toán công trình
 • 80.927.457 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n t\xe1\xbb\xb1 c\xc3\xb3\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Trọn gói Quý I/2009
  04 Xây dựng Đài KSKL Cảng Hàng không Cần Thơ và các hạng mục phụ trợ
 • 30.014.202.169 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n t\xe1\xbb\xb1 c\xc3\xb3\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo đơn giá Quý III/2009 – Quý I/2010
  05 Giám sát thi công xây dựng công trình
 • 563.525.358 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n t\xe1\xbb\xb1 c\xc3\xb3\r’] Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Trọn gói Quý III/2009 – Quý I/2010
  06 Lắp đặt đường điện trung thế
 • 683.760.000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n t\xe1\xbb\xb1 c\xc3\xb3\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo đơn giá Quý II/2009
  07 Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy
 • 701.170.000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n t\xe1\xbb\xb1 c\xc3\xb3\r’] Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Trọn gói Quý III/2009 – Quý I/2010
  08 Hệ thống báo cháy
 • 219.121.262 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n t\xe1\xbb\xb1 c\xc3\xb3\r’] Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Theo đơn giá Quý IV/2009 – Quý I/2010
  09 Cung cấp lắp đặt hệ thống nguồn
 • 4.693.500.000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n t\xe1\xbb\xb1 c\xc3\xb3\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Trọn gói Quý III/2009 – Quý IV/2009
  10 Cung cấp lắp đặt thiết bị thu phát VHF + Hệ thống liên lạc thoại
 • 1.839.951.184 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n t\xe1\xbb\xb1 c\xc3\xb3\r’] Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Trọn gói Quý III/2009 – Quý IV/2009
  11 Cung cấp lắp đặt hệ thống ghi âm + Thiết bị AFTN
 • 826.068.016 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n t\xe1\xbb\xb1 c\xc3\xb3\r’] Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Trọn gói Quý III/2009 – Quý IV/2009
  12 Mua sắm doanh cụ, trang thiết bị văn phòng, sinh hoạt
 • 346.500.000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n t\xe1\xbb\xb1 c\xc3\xb3\r’] Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Theo đơn giá Quý I/2010
  13 Bảo hiểm công trình
 • 80.735.640 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n t\xe1\xbb\xb1 c\xc3\xb3\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2010Trọn gói Quý II/2010
  14 Kế toán kiểm toán
 • 112.199.780 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n t\xe1\xbb\xb1 c\xc3\xb3\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2010Trọn gói Quý II/2010
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 256
  Ngày xuất bản 23/12/2008