Gói thầu: Thiết kế bản vẽ thi công – lập dự toán hạng mục công trình Đường điện trung thế – Đài KSKL Cần Thơ

Gói thầu: Thiết kế bản vẽ thi công – lập dự toán hạng mục công trình Đường điện trung thế – Đài KSKL Cần Thơ – Kế hoạch đấu thầu: Dự án Đài kiểm soát không lưu – Cảng Hàng không Cần Thơ

02
Quý IV/2008
Quý I/2009
Giá gói thầu:
 • 24.820.488 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n t\xe1\xbb\xb1 c\xc3\xb3\r’]
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự án “Đài kiểm soát không lưu – Cảng Hàng không Cần Thơ”