Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp phần đường và cống

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp phần đường và cống Tên dự án: Nâng cấp, mở rộng ĐT 744 đoạn từ cầu ông Cộ (Km6+070) đến Km12+000

Tên dự án:Nâng cấp, mở rộng ĐT 744 đoạn từ cầu ông Cộ (Km6+070) đến Km12+000
Tên gói thầu:Xây lắp phần đường và cống
Nguồn vốn:Vốn Ngân sách tỉnh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban Quản lý dự án Giao thông – Sở Giao thông Vận tải Bình Dương; Đường 30/4, phường Phú Thọ, thị xã Thủ Dầu Một – tỉnh Bình Dương ; Điện thọai: 0650.3835836 – 3824300 ; Fax: 0650.3811765 – 3824300
17/11/2008 đến 02/12/2008
1.000.000 (VND)
02/12/2008 08:30
02/12/2008 08:30