Gói thầu: Hệ thống báo cháy – Dự án Đài kiểm soát không lưu

Gói thầu: Hệ thống báo cháy – Kế hoạch đấu thầu: Dự án Đài kiểm soát không lưu – Cảng Hàng không Cần Thơ

08
Quý IV/2009
Quý IV/2009 – Quý I/2010
Giá gói thầu:
 • 219.121.262 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n t\xe1\xbb\xb1 c\xc3\xb3\r’]
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự án “Đài kiểm soát không lưu – Cảng Hàng không Cần Thơ”