Gói thầu: Kế toán kiểm toán – Dự án Đài kiểm soát không lưu

Gói thầu: Kế toán kiểm toán – Kế hoạch đấu thầu: Dự án Đài kiểm soát không lưu – Cảng Hàng không Cần Thơ

14
Quý II/2010
Quý II/2010
Giá gói thầu:
 • 112.199.780 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n t\xe1\xbb\xb1 c\xc3\xb3\r’]
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự án “Đài kiểm soát không lưu – Cảng Hàng không Cần Thơ”