Gói thầu: Xây lắp nhà chính và các hạng mục phụ – Nhà trạm điện thoại và bưu cục An Phú

Gói thầu: Xây lắp nhà chính và các hạng mục phụ – Kế hoạch đấu thầu: Nhà trạm điện thoại và bưu cục An Phú

3
Tháng 01/2009
6 tháng
Giá gói thầu:
 • 2.986.000.000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n \xc4\x91\xe1\xba\xa7u t\xc6\xb0 x\xc3\xa2y d\xe1\xbb\xb1ng c\xe1\xbb\xa7a C\xc3\xb4ng ty\r’]
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Nhà trạm điện thoại và bưu cục An Phú