Gói thầu: Hệ thống báo cháy tự động – Nhà trạm điện thoại và bưu cục An Phú

Gói thầu: Hệ thống báo cháy tự động – Kế hoạch đấu thầu: Nhà trạm điện thoại và bưu cục An Phú

4
Tháng 03/2009
3 tháng
Giá gói thầu:
 • 72.000.000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n \xc4\x91\xe1\xba\xa7u t\xc6\xb0 x\xc3\xa2y d\xe1\xbb\xb1ng c\xe1\xbb\xa7a C\xc3\xb4ng ty\r’]
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Nhà trạm điện thoại và bưu cục An Phú