các gói thầu số 2, số 3 của hạng mục Nhà học lý thuyết và thực hành A2

Kế hoạch đấu thầu các gói thầu số 2, số 3 của hạng mục Nhà học lý thuyết và thực hành A2. Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch
Số hiệu: 2005/QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành: 25/12/2007
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch
Số hiệu: 5130/QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành: 10/12/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 389.036.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu số 2, số 3 của hạng mục Nhà học lý thuyết và thực hành A2 (02 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số 3 Phòng chống mối Nhà học lý thuyết và thực hành (A2)
 • 1.101.627.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 12/2008 đến 01/2009Theo đơn giá Quý I/2009 (40 ngày)
  Gói thầu số 2 Cung cấp và lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy
 • 4.307.992.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 12/2008 đến 01/2009Theo đơn giá Quý I/2009 (120 ngày)
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 256
  Ngày xuất bản 23/12/2008