Gói thầu: Xây lắp: Hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà. – BỆNH VIÊN ĐA KHOA HUYỆN ĐĂK MIL

Gói thầu: Xây lắp: Hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà. – Kế hoạch đấu thầu: BỆNH VIÊN ĐA KHOA HUYỆN ĐĂK MIL. Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Đăk Nông

14
Quý II/2009
300 ngày
Giá gói thầu:
 • 7.553.308.400 (VND)
 • [‘Tr\xc3\xa1i phi\xe1\xba\xbfu Ch\xc3\xadnh ph\xe1\xbb\xa7\r’]
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: BỆNH VIÊN ĐA KHOA HUYỆN ĐĂK MIL