Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện thoại, mạng vi tính, trang thiết bị văn phòng, thiết bị khác còn lại – BỆNH VIÊN ĐA KHOA HUYỆN ĐĂK MIL

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện thoại, mạng vi tính, trang thiết bị văn phòng, thiết bị khác còn lại – Kế hoạch đấu thầu: BỆNH VIÊN ĐA KHOA HUYỆN ĐĂK MIL. Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Đăk Nông

19
Quý II/2010
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.870.000.000 (VND)
 • [‘Tr\xc3\xa1i phi\xe1\xba\xbfu Ch\xc3\xadnh ph\xe1\xbb\xa7\r’]
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: BỆNH VIÊN ĐA KHOA HUYỆN ĐĂK MIL