BỆNH VIÊN ĐA KHOA HUYỆN KRÔNG NÔ

Kế hoạch đấu thầu: BỆNH VIÊN ĐA KHOA HUYỆN KRÔNG NÔ. Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Đăk Nông

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Đăk Nông
Số hiệu: 1673/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 13/11/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Đăk Nông
Số hiệu: 1873/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 18/12/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ ,
Tổng mức đầu tư:
 • 74881000000(VND)
 • (VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: BỆNH VIÊN ĐA KHOA HUYỆN KRÔNG NÔ (7 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Tư vấn quản lý dự án
 • 1033467831 (VND)
 • [‘Tr\xc3\xa1i phi\xe1\xba\xbfu Ch\xc3\xadnh ph\xe1\xbb\xa7\r’] Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008 và quý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ dự án
  10 Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt trang thiết bị
 • 1000256411 (VND)
 • [‘Tr\xc3\xa1i phi\xe1\xba\xbfu Ch\xc3\xadnh ph\xe1\xbb\xa7\r’] Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008 và quý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ dự án
  12 Xây lắp: Khối khám đa khoa – điều trị, hành chính (Khối nhà chính 03 tầng).
 • 32.356.500.000 (VND)
 • [‘Tr\xc3\xa1i phi\xe1\xba\xbfu Ch\xc3\xadnh ph\xe1\xbb\xa7\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008 và quý I/2009Theo đơn giá 500 ngày
  13 Xây lắp: – Khối điều trị; Khoa dinh dưỡng – Chống nhiễm khuẩn; Khoa truyền nhiễm; Khoa giải phẩu bệnh lý.
 • 15.724.720.000 (VND)
 • [‘Tr\xc3\xa1i phi\xe1\xba\xbfu Ch\xc3\xadnh ph\xe1\xbb\xa7\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo đơn giá 400 ngày
  14 Xây lắp: – Hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà.
 • 8.141.247.840 (VND)
 • [‘Tr\xc3\xa1i phi\xe1\xba\xbfu Ch\xc3\xadnh ph\xe1\xbb\xa7\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo đơn giá 300 ngày
  16 Cung cấp và lắp đặt thang máy
 • 1.210.000.000 (VND)
 • [‘Tr\xc3\xa1i phi\xe1\xba\xbfu Ch\xc3\xadnh ph\xe1\xbb\xa7\r’] Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2010Trọn gói 60 ngày
  19 Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện thoại, mạng vi tính, trang thiết bị văn phòng, thiết bị khác còn lại
 • 1.880.560.000 (VND)
 • [‘Tr\xc3\xa1i phi\xe1\xba\xbfu Ch\xc3\xadnh ph\xe1\xbb\xa7\r’] Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2010Trọn gói 45 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 256
  Ngày xuất bản 23/12/2008