Cung cấp lắp đặt bảng hiển thị theo dõi hoạt động của đội tàu

Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp – lắp đặt bảng hiển thị theo dõi hoạt động của đội tàu. Cơ quan ban hành: Giám đốc XN VTB-CTL

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:
Số hiệu:
Ngày ban hành:
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Giám đốc XN VTB&CTL
Số hiệu:42-145/KHĐT
Ngày ban hành:12/12/2008
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Dầu khí
Nguồn vốn:Vốn tái đầu tư của Công ty ,
Tổng mức đầu tư:
 • 66000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp & lắp đặt bảng hiển thị theo dõi hoạt động của đội tàu (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  168/08/VTB-VTCung cấp & lắp đặt bảng hiển thị theo dõi hoạt động của đội tàu
 • 66000000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n t\xc3\xa1i \xc4\x91\xe1\xba\xa7u t\xc6\xb0 c\xe1\xbb\xa7a C\xc3\xb4ng ty\r’]Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển24/12/2008-07/01/2009Trọn gói 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:256
  Ngày xuất bản23/12/2008