Gói thầu: Thi công phần Xây lắp – Sửa chữa, nâng cấp đường số 5, phường 16

Gói thầu: Thi công phần Xây lắp – Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp đường số 5, phường 16

02
03 tháng
150 ngày
Giá gói thầu:
 • 3.566.870.747 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn’]
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp đường số 5, phường 16