Gói thầu: Kiểm toán – Sửa chữa, nâng cấp hẻm khu phố 6 – phường 9 – quận Gò vấp

Gói thầu: Kiểm toán – Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp hẻm khu phố 6 – phường 9 – quận Gò vấp

04
02 ngày
01 tháng
Giá gói thầu:
 • 17.250.628 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn’]
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp hẻm khu phố 6 – phường 9 – quận Gò vấp