Sửa chữa, nâng cấp Vỉa hè đường Quang Trung (đoạn từ UBND quận đến cầu chợ Cầu)

Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp Vỉa hè đường Quang Trung (đoạn từ UBND quận đến cầu chợ Cầu), Dự án nhóm B, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp
Số hiệu:4976/QĐ-UBND
Ngày ban hành:02/12/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp
Số hiệu:5459/QĐ-UBND
Ngày ban hành:18/12/2008
Loại dự án:Dự án nhóm B
Ngành:Xây dựng
Nguồn vốn:Ngân sách quận,
Tổng mức đầu tư:
 • 19410339741(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp Vỉa hè đường Quang Trung (đoạn từ UBND quận đến cầu chợ Cầu) (07 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01Lập hồ sơ lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu xây lắp
 • 34.966.599 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn’]Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển02 ngàyTheo tỷ lệ phần trăm03 tháng
  02Thi công phần xây lắp
 • 18.076.377.934 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn’]Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển03 thángTheo đơn giá270 ngày
  03Giám sát thi công xây dựng
 • 346.391.019 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn’]Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển25 ngàyTheo tỷ lệ phần trăm270 ngày
  04Kiểm toán
 • 74.328.737 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn’]Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển02 ngàyTrọn gói01 tháng
  05Bảo hiểm công trình
 • 36.152.756 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn’]Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển02 ngàyTrọn gói21 tháng
  06Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán
 • 36.185.752 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn’]Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển02 ngàyTheo tỷ lệ phần trăm30 ngày
  07Lập Thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán
 • 266.939.321 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch qu\xe1\xba\xadn’]Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển25 ngàyTheo tỷ lệ phần trăm64 ngày

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Vỉa hè đường Quang Trung Size 5.20 M
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:257
  Ngày xuất bản24/12/2008