Xây dựng nhà để xe ô tô

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng nhà để xe ô tô, Dự án nhóm C, ngành Điện

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Công ty thủy điện Đại Ninh
Số hiệu: 450/QĐ-TĐĐN
Ngày ban hành: 10/07/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Công ty Thủy điện Đại Ninh
Số hiệu: 783/QĐ-TĐĐN
Ngày ban hành: 15/12/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Điện
Nguồn vốn: Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam,
Tổng mức đầu tư:
 • 287235788(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng nhà để xe ô tô (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  NX1 Nhà để xe ô tô
 • 250000000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n c\xe1\xbb\xa7a t\xe1\xba\xadp \xc4\x91o\xc3\xa0n \xc4\x90i\xe1\xbb\x87n l\xe1\xbb\xb1c Vi\xe1\xbb\x87t Nam’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 12/2008Theo đơn giá 2 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 257
  Ngày xuất bản 24/12/2008