Trung tâm Điện toán truyền số liệu KV1 Thiết bị linh kiện mạng.

Tên Bên mời thầu: Trung tâm Ðiện toán truyền số liệu KV1 (VDC1) Tên dự án: Ðầu tư thiết bị mạng lưới, thiết bị phục vụ sản xuất và quản lý (đầu tư thiết bị lẻ giai đoạn 2 năm 2008) VDC1. Tên gói thầu: Thiết bị linh kiện mạng.

Tên Bên mời thầu: Trung tâm Ðiện toán truyền số liệu KV1 (VDC1)

Tên gói thầu: Thiết bị linh kiện mạng.

Tên dự án: Ðầu tư thiết bị mạng lưới, thiết bị phục vụ sản xuất và quản lý (đầu tư thiết bị lẻ giai đoạn 2 năm 2008) VDC1.

Nguồn vốn: Vốn tái đầu tư.

Hình thức đấu thầu: Ðấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển.

Thời gian phát hành HSMT: từ 9 giờ ngày 14-11 đến 15 giờ ngày 26-11-2008 (trước giờ hành chính).

Ðịa chỉ phát hành: Trung tâm điện toán truyền số liệu KV1 – tầng 10, Nhà Internet, Lô 2A, Làng Quốc tế Thăng Long, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Ðiện thoại: 37930526

Fax: 37930501

Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ dự thầu: Chậm nhất trước 15 giờ ngày 26-11-2008 tại Trung tâm điện toán truyền số liệu KV1 – tầng 10, Nhà Internet, Lô 2A, Làng Quốc tế Thăng Long, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

HSDT sẽ được mở công khai vào 15 giờ (giờ Việt Nam), ngày 26-11-2008, tại Trung tâm điện toán truyền số liệu KV1 – tầng 10, Nhà Internet, Lô 2A, Làng Quốc tế Thăng Long, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Trung tâm Ðiện toán truyền số liệu KV1 kính mời các đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở HSDT vào thời gian và địa điểm nêu trên.