Hạ tầng kỹ thuật công viên văn hóa Suối Lồ Ồ

Kế hoạch đấu thầu: Hạ tầng kỹ thuật công viên văn hóa Suối Lồ Ồ, dự án nhóm C, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND huyện Dĩ An
Số hiệu: 4275/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 06/11/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND huyện Dĩ An
Số hiệu: 4708/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 19/12/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn ngân sách ,
Tổng mức đầu tư:
 • 4.984.923.110(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Hạ tầng kỹ thuật công viên văn hóa Suối Lồ Ồ (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Hạ tầng kỹ thuật công viên văn hóa Suối Lồ Ồ
 • 4.105.918.518 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2008 và Quý I năm 2009Theo đơn giá 150 ngày ( Kể cả ngày lễ và ngày nghĩ theo quy định)
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 258
  Ngày xuất bản 25/12/2008