Gói thầu: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công- dự toán các hạng mục kiến trúc – giao thông san lắp-hạ tầng – kế hoạch đấu thầu dự án Nghĩa trang liệt sĩ Trà Võ Gò Dầu Tây

Gói thầu: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công- dự toán các hạng mục kiến trúc – giao thông san lắp-hạ tầng – Kế hoạch đấu thầu dự án Nghĩa trang liệt sĩ Trà Võ Gò Dầu Tây

02
năm 2009
3 tháng
Giá gói thầu:
 • 857.583.027 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’]
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: kế hoạch đấu thầu dự án Nghĩa trang liệt sĩ Trà Võ Gò Dầu Tây Ninh