Gói thầu: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán – kế hoạch đấu thầu dự án Nghĩa trang liệt sĩ Trà Võ Gò Dầu Tây Ninh

Gói thầu: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán – Kế hoạch đấu thầu dự án Nghĩa trang liệt sĩ Trà Võ Gò Dầu Tây Ninh

03
năm 2009
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 172.141.515 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’]
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: kế hoạch đấu thầu dự án Nghĩa trang liệt sĩ Trà Võ Gò Dầu Tây Ninh