Cải thiện môi trường TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Kế hoạch đấu thầu: Cải thiện môi trường TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, Dự án nhóm B, ngành Môi trường

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: số 2305/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 14/06/2007
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: số 7105/UBND-CN
Ngày ban hành: 16/12/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Môi trường
Nguồn vốn: ADB + Ngân sách NN ,
Tổng mức đầu tư:
 • 38.942.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Cải thiện môi trường TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang (6 gói thầu)


  Các gói thầu thi công xây lắp đã được Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu xong. KHĐT này chỉ đề cập đến các nội dung còn lại của dự án (phần thiết bị)
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Tư vấn lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị
 • 18.929.356 (VND)
 • [‘ADB + Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch NN\r’] Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  2 Mua sắm 2 máy ủi
 • 3.553.329.516 (VND)
 • [‘ADB + Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch NN\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Trọn gói 180 ngày
  3 Tư vấn giám sát cung cấp thiết bị
 • 63.483.606 (VND)
 • [‘ADB + Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch NN\r’] Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ cung cấp thiết bị
  4 Mua sắm 3 xe ép chở rác
 • 4.672.701.000 (VND)
 • [‘ADB + Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch NN\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Trọn gói 180 ngày
  5 Quản lý dự án
 • 122.420.860 (VND)
 • [‘ADB + Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch NN\r’] Tự thực hiện , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thực hiện dự án
  6 Kiểm toán
 • 26.212.000 (VND)
 • [‘ADB + Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch NN\r’] Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ dự án
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 258
  Ngày xuất bản 25/12/2008