Gói thầu: Quản lý dự án – Cải thiện môi trường TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Gói thầu: Quản lý dự án – Kế hoạch đấu thầu: Cải thiện môi trường TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

5
Quý I/2009
Theo tiến độ thực hiện dự án
Giá gói thầu:
 • 122.420.860 (VND)
 • [‘ADB + Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch NN\r’]
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Cải thiện môi trường TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang