Gói thầu: Kiểm toán – Cải thiện môi trường TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Gói thầu: Kiểm toán – Kế hoạch đấu thầu: Cải thiện môi trường TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

6
Quý I/2009
Theo tiến độ dự án
Giá gói thầu:
 • 26.212.000 (VND)
 • [‘ADB + Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch NN\r’]
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Cải thiện môi trường TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang