Gói thầu: Thiết bị – Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe ô tô

Gói thầu: Thiết bị – Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe ô tô

02
Quý I năm 2009
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 4.062.000.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc’]
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe ô tô