Mời thầu xây lắp Cầu treo, Cầu bê-tông cốt thép, Ðường liên thôn

Ban QLDA giảm nghèo miền trung tỉnh Kon Tum thuộc Sở Kế hoạch và Ðầu tư tỉnh Kon Tum chuẩn bị tổ chức đấu thầu xây lắp các gói thầu sau: – Gói thầu số: KT-XL-TMR22-202-08; Công trình: Cầu treo dân sinh xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. – Gói thầu số: KT-XL-TMR 23-203-08; Công trình: Cầu bê-tông cốt thép xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. – Gói thầu số: KT-XL-DG01-204-08; Công trình: Ðường liên thôn Peng Sel – Ðăk Dền – Peng Prông, huyện Ðăk Glei, tỉnh Kon Tum.

Khoản vay số: 1883-VIE (SF)

Ban QLDA giảm nghèo miền trung tỉnh Kon Tum thuộc Sở Kế hoạch và Ðầu tư tỉnh Kon Tum chuẩn bị tổ chức đấu thầu xây lắp các gói thầu sau:

– Gói thầu số: KT-XL-TMR22-202-08; Công trình: Cầu treo dân sinh xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

– Gói thầu số: KT-XL-TMR 23-203-08; Công trình: Cầu bê-tông cốt thép xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

– Gói thầu số: KT-XL-DG01-204-08; Công trình: Ðường liên thôn Peng Sel – Ðăk Dền – Peng Prông, huyện Ðăk Glei, tỉnh Kon Tum.

Ban QLDA kính mời các nhà thầu trong và ngoài tỉnh đã trúng sơ tuyển ngành giao thông năm 2005, 2006, 2007, 2008 tham gia đấu thầu các gói thầu trên và có thể tìm hiểu thêm thông tin tại: Văn phòng Ban QLDA Giảm nghèo miền trung tỉnh Kon Tum – 12 Nguyễn Viết Xuân, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum. ÐT: 060.240.727 – 060.234.243; Fax: 060.869.105.

Hồ sơ mời thầu được bán theo yêu cầu của nhà thầu đã trúng sơ tuyển với số lượng gói thầu không hạn chế trong vòng 30 ngày kể từ ngày 6-11 đến ngày 8-12-2008 với một khoản lệ phí không hoàn lại là 500.000 đồng/bộ (năm trăm nghìn đồng). Trường hợp nhà thầu yêu cầu mua hồ sơ qua đường bưu điện thì phải trả thêm một khoản phí 50.000 đồng (năm mươi nghìn).

Hồ sơ dự thầu phải được để trong phong bì dán kín và nộp trước 8 giờ 30 phút ngày 8-12-2008.

Bảo lãnh dự thầu sẽ gửi kèm theo hồ sơ dự thầu với giá trị đã được thông báo trong hồ sơ mời thầu.

Mở thầu: 9 giờ ngày 8-12-2008 tại địa chỉ trên.