Dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở VCB Nha Trang

Kế hoạch đấu thầu: Dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở VCB Nha Trang, Dự án nhóm B, ngành Tài chính ngân hàng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Số hiệu: 336/QĐ-NHNT.HĐQT
Ngày ban hành: 07/10/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Số hiệu: 441/QĐ-NHNT.HĐQT
Ngày ban hành: 16/12/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Tài chính ngân hàng
Nguồn vốn: Vốn của Ngân hàng ,
Tổng mức đầu tư:
 • 79801356000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở VCB Nha Trang (14 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Tư vấn quản lý dự án
 • 496.337.341 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n c\xe1\xbb\xa7a Ng\xc3\xa2n h\xc3\xa0ng\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4/2008Trọn gói Theo tiến độ dự án
  02 Tư vấn lập HSMT/HSYC, đánh giá HSDT/hồ sơ đáp ứng các gói thầu
 • 153.276.538 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n c\xe1\xbb\xa7a Ng\xc3\xa2n h\xc3\xa0ng\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4/2008Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ các gói thầu
  03 Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình (không bao gồm trạm biến áp)
 • 1.141.895.936 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n c\xe1\xbb\xa7a Ng\xc3\xa2n h\xc3\xa0ng\r’] Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 1/2009Trọn gói 03 tháng không kể thời gian thẩm định phê duyệt
  04 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự tóan công trình
 • 101.753.103 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n c\xe1\xbb\xa7a Ng\xc3\xa2n h\xc3\xa0ng\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 2/2009Theo tỷ lệ phần trăm 01 tháng
  05 Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị
 • 822.830.210 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n c\xe1\xbb\xa7a Ng\xc3\xa2n h\xc3\xa0ng\r’] Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 1/2010Trọn gói Từ khi khởi công đến khi bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng
  06 Xây lắp nhà chính, hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật (không bao gồm cung cấp và lắp đặt thang máy, điều hòa không khí và thông gió, trạm biến áp và đường dây, máy phát điện)
 • 44.241.955.026 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n c\xe1\xbb\xa7a Ng\xc3\xa2n h\xc3\xa0ng\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 2/2010Hợp đồng hỗn hợp 22 tháng
  07 Thí nghiệm thử tải cọc, siêu âm cọc, thí nghiệm PIT
 • 528.660.000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n c\xe1\xbb\xa7a Ng\xc3\xa2n h\xc3\xa0ng\r’] Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 1/2010Trọn gói 03 tháng
  08 Bảo hiểm công trình
 • 166.815.747 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n c\xe1\xbb\xa7a Ng\xc3\xa2n h\xc3\xa0ng\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 1/2010Trọn gói Từ khi khởi công đến khi bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng
  09 Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy chở khách, thang máy chuyển tiền
 • 2.874.600.000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n c\xe1\xbb\xa7a Ng\xc3\xa2n h\xc3\xa0ng\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 1/2011Trọn gói 06 tháng
  10 Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và thông gió
 • 5.535.750.000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n c\xe1\xbb\xa7a Ng\xc3\xa2n h\xc3\xa0ng\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 1/2011Trọn gói 06 tháng
  11 Thiết kế, xây dựng, cung cấp và lắp đặt đường dây 22kV và trạm biến áp (dự kiến 750KVA)
 • 1.319.822.268 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n c\xe1\xbb\xa7a Ng\xc3\xa2n h\xc3\xa0ng\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4/2010Trọn gói 06 tháng
  12 Cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng (dự kiến 350kVA)
 • 1.168.640.000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n c\xe1\xbb\xa7a Ng\xc3\xa2n h\xc3\xa0ng\r’] Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 1/2011Trọn gói 03 tháng
  13 Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình
 • 246.849.063 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n c\xe1\xbb\xa7a Ng\xc3\xa2n h\xc3\xa0ng\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 1/2010Trọn gói Từ khi khởi công đến khi bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng
  14 Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư dự án hòan thành
 • 132.702.886 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n c\xe1\xbb\xa7a Ng\xc3\xa2n h\xc3\xa0ng\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 3/2012Theo tỷ lệ phần trăm 06 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 260
  Ngày xuất bản 27/12/2008