Gói thầu: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình (không bao gồm trạm biến áp) – Dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở VCB Nha Trang

Gói thầu: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình (không bao gồm trạm biến áp) – Kế hoạch đấu thầu: Dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở VCB Nha Trang

03
Quý 1/2009
03 tháng không kể thời gian thẩm định phê duyệt
Giá gói thầu:
 • 1.141.895.936 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n c\xe1\xbb\xa7a Ng\xc3\xa2n h\xc3\xa0ng\r’]
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở VCB Nha Trang